Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

De Flexibele
Festival Formule

De Flexibele Festival Formule

In de maand november werkte CONCIRE in opdracht van de Stichting Rotterdam Festivals aan een methodiek voor festivalprogrammering van plekken in de stad Rotterdam.

De Rotterdamse festivalprogrammering is al 20 jaar een succesvol instrument dat bijdraagt aan de ambities van de stad. Een goede programmering van festivals brengt de stad op een gewenste manier in beeld (marketing), laat zien wat er leeft en broeit in de stad, zet verschillende plekken op de kaart en brengt Rotterdammers tot cultuurparticipatie.

Rotterdam is al jaren afwisselend Festivalstad nummer 1 of 2. Deze positie staat echter onder druk. Dit heeft verschillende redenen. Een aantal festivals heeft te kampen met verminderd draagvlak. Daarnaast lijken er steeds minder geschikte locaties te zijn met beheersbaarheid op het gebied van veiligheid door incidenten als Hoek van Holland en het Bevrijdingsfestival in 2009.

De neiging is om beheersbaarheid nu als uitgangspunt te nemen.

Gevaar hierbij is verkramping en daarmee verlies van inspiratie. Inspiratie, die nu juist de insteek is van het Rotterdamse model voor de festivalprogrammering van onze stad. Er is nieuw vertrouwen nodig. Wij zijn daarom met de Stichting Rotterdam Festivals en betrokken partijen in de stad op zoek gegaan naar een methodiek om de kwaliteit en het draagvlak van het festivalprogramma optimaal te laten functioneren op verschillende plekken in de binnenstad. Een opgave waarbij de uitdaging zit in de balans tussen de stad als inspirerend podium voor festivals en een optimaal beheer van de verschillende plekken in de stad.

De Flexibele Festival Formule

YOUR CITY, Cornelie de Jong

Wij ontwikkelden daarvoor de ‘Flexibele Festival Formule’, een eerste aanzet naar een flexibel beheerssysteem dat uitgaat van de ambities van de stad, de stad als podium voor festivalprogrammering en balans tussen inspiratie en beheer.

De formule wordt ingezet door Stichting Rotterdam Festivals samen met de betrokken gemeentelijke diensten en festivalorganisatoren en is verwerkt in de vergunningsnota en evenementennota.