Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

IkZitopZuid Mix en Mezze

IkZitopZuid Mix en Mezze

Foto: bijeenkomst 4 februari

Op donderdag 4 februari vond de ‘IkZitopZuid’ Mix en Mezze plaats in de Creative Factory.

CONCIRE is samen met WSA Stedelijke Ontwikkeling en Dura Vermeer Bouw Rotterdam initiatiefnemer van de beweging IkZitopZuid (IZoZ). IZoZ is een beweging van een groeiende groep ondernemers die voor de lange termijn haar verantwoordelijkheid neemt voor de sociaaleconomische versterking van Rotterdam-Zuid en de Drechtsteden. Zij doet dit door gebiedsgerichte businesscases te initiëren vanuit een duurzame ruimtelijk economische visie en het maken van ruimte voor privaat initiatief en investeringen, onder het motto: Werk terug naar Zuid!

IkZitopZuid Mix en Mezze

Pieter Tordoir

Na een inleiding van wethouder Dominic Schrijer volgt een presentatie van een visie op een economisch toekomstperspectief van Rotterdam-Zuid door prof.dr. Pieter Tordoir. Tordoir schetst een urgent beeld: Rotterdam-Zuid dreigt de mijnstreek van de Randstad te worden als niet wordt ingegrepen. Aan de andere kant liggen er grote kansen in nieuwe markten voor de van oudsher in het gebied aanwezige bedrijvigheid. Voor deze ‘midtech’-bedrijvigheid op het gebied van waterbeheersing en energie gloort een nieuwe toekomst als wordt ingespeeld op mondiale groeimarkten door klimaatverandering en duurzame energie. Hierin liggen ook grote kansen voor nieuwe werkgelegenheid voor Rotterdam-Zuid.

IkZitopZuid Mix en Mezze

Henk Oosterling

Vervolgens licht filosoof dr. Henk Oosterling zijn concept Vakmanstad toe. Door in te zetten op vakmanschap kan de stad en vooral Zuid zich de komende jaren positief ontwikkelen. Nu al is er een tekort aan vakmensen en de jeugd van Zuid zou dit gat kunnen vullen. Hier vindt hij verbinding bij de visie van Tordoir: Jongeren moeten, nadat ze hun opleiding hebben afgerond, de kans hebben werk te vinden op Zuid en onderwijs volgen dat aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.

Zijn beide visies met elkaar te verbinden door middel van concrete businesscases op Rotterdam-Zuid? Met deze vraag gingen vertegenwoordigers van het Rotterdamse bedrijfsleven, onderwijs en gemeente in kleine groepen van uiteenlopende samenstelling aan de slag. Het werd een avond vol energie en verrassende ideeën. Ideeën varieerden van de herontwikkeling van een bedrijventerrein tot vakwerkplaats en het opzetten van nieuwe mentor-gezelrelaties.

De komende periode wordt een aantal businesscases opgepakt. Het is de bedoeling nog dit jaar van start te gaan met de uitvoering ervan. CONCIRE gaat dit proces samen met WSA Stedelijke ontwikkeling ondersteunen. Wordt vervolgd!

Meer informatie over IkzitopZuid: www.ikzitopzuid.nl