Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Kadestad op Zuid

Kadestad op Zuid

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft CONCIRE gewerkt aan een ontwikkelingsstrategie voor het gemeentelijke VIP Woonmilieu Kop van Zuid. De opgave voor de Kop van Zuid is complex. Het is de belangrijkste binnenstedelijke herstructureringsopgave van de stad en ontwikkelingen zijn al in volle gang. Het is een gebied waarin marktpartijen al volop bezig zijn en waar ook al veel gerealiseerd is. Juist vanwege deze grote dynamiek is een ontwikkelingsstrategie noodzakelijk. Daarmee is deze geen blauwdruk, maar biedt handvatten om samen tot goede afspraken te komen en van daaruit synergie tussen verschillende deelplannen te bewerkstelligen.

Kadestad op Zuid

Boekje Kadestad op Zuid

De visie is in januari 2010 afgerond in het boekje Kadestad op Zuid en is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente en de belangrijkste marktpartijen in het gebied. Hierin wordt het VIP-gebied op vier verschillende schaalniveaus bekeken:

BulletDe Eilanden: in de eerste plaats bestaat het gebied uit een verzameling losse woonmilieus die onderling weinig relatie met elkaar lijken te hebben en sterk van elkaar verschillen.

BulletDe Stad om de Hoek: binnen de Eilanden zijn knooppunten te onderscheiden waar voorzieningen zich concentreren. De Stad om de Hoek is metafoor voor deze knooppunten en de verbindingen daartussen.

BulletDe Stad aan het Water: de ligging aan het water vormt de meest in het oog springende overeenkomst tussen de Eilanden. De Stad aan het Water beschouwt de kades en het water als verbindende openbare ruimte.

BulletDe Stad in de Stad: de Stad in de Stad bekijkt de positie van de Kop van Zuid als geheel ten opzichte van de rest van de stad.