Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

CONCIRE wint selectie Spoorzone Roosendaal

CONCIRE wint selectie Spoorzone Roosendaal

CONCIRE heeft de selectieronde gewonnen voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie en een ruimtelijke visie voor de Spoorzone in Roosendaal. Dit is gebeurd op basis van een eerste inzicht in de ontwikkelingsrichting. Hoe ziet de toekomstige Spoorzone eruit en wat is de bijdrage van deze ontwikkeling aan de ambities van de gemeente Roosendaal? Voor deze opgave heeft CONCIRE de samenwerking gezocht met KCAP architects & planners en Bureon voor de ruimtelijk economische verkenning van Roosendaal.

CONCIRE wint selectie Spoorzone Roosendaal

De Spoorzone Roosendaal biedt grote kansen om Roosendaal een kwaliteitsimpuls te geven. Dat het om een landelijke opgave gaat, wordt onderstreept door de verkiezing van de Spoorzone Roosendaal tot pilotproject in het programma Spoorzone ontwikkeling van het Rijk en daarmee de actieve betrokkenheid van VROM, V&W, ProRail en NS.

Een complexe, maar uitdagende opgave, waar wij met onze specifieke manier van werken vanuit het gebiedsconcept, de basis willen leggen voor commitment tussen de verschillende stakeholders, om vervolgens richting te geven aan de gebiedsprogrammering en ruimtelijke uitwerking.

CONCIRE wint selectie Spoorzone Roosendaal

CONCIRE wint selectie Spoorzone Roosendaal