Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Kasteel Schaesberg

Kasteel Schaesberg

De gemeente Landgraaf heeft de ambitie uitgesproken om het landgoed Schaesberg met Kasteel en Hoeve nieuw leven in te blazen. Concire is door Buro Lubbers gevraagd om een eerste aanzet te maken voor de businesscase: de herbouw van het kasteel met hoeve.

De ontwikkeling van Kasteel Schaesberg dient een zelfbedruipende ontwikkeling te zijn. Het principe achter de businesscase voor het kasteel en landgoed Schaesberg is daarom het gebruik van aanwezige lokale en regionale kwaliteiten, onder te verdelen in kennis, kunde, grond & water, eten & drinken.

Rondom elk van deze thema’s worden coalities van stakeholders gevormd, die de businesscase verder uitwerken. Daarbij wordt niet alleen naar het financiële rendement, maar ook naar het maatschappelijk rendement van de ontwikkeling gekeken.

Kasteel Schaesberg

Kasteel Schaesberg