Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Gemeenteraad Vlaardingen omarmt gebiedsconcept Buitenstad

Gemeenteraad Vlaardingen omarmt gebiedsconcept Buitenstad

Tussen september en november 2009 werkte CONCIRE met gemeente en woningbouwcorporaties in Vlaardingen aan het Actieplan Wonen 2030. In de maand september gaven wij richting aan de uitwerking van vijf gebiedsvisies die de gemeente Vlaardingen samen met de Vlaardingse woningbouwcorporaties maakte. Samen ontwikkelden wij het gebiedsconcept Buitenstad. Dit gaf richting aan de uitwerking van programma dat nodig is om te groeien naar een aantrekkelijke woonstad die mensen vasthoudt en aantrekt.

Vlaardingen is een stad met een aanzienlijke voorraad goedkope en gestapelde woningen, waardoor de doorstroming naar een volgende stap in de wooncarrière lastig is. De stad staat voor een ambitieuze herstructureringsopgave van circa 8.000 woningen. Dit vraagt niet alleen om versterking van de kwaliteit van het woonmilieu, maar ook om onderscheiding ten opzichte van andere gemeentes in de regio. Vlaardingse krachten als de historische binnenstad, de unieke rivierzone (hier komen nog XXL schepen langs) en het buitengebied aan drie kanten van de stad naar Midden-Delfland en aan de Nieuwe Maas, kunnen daaraan bijdragen.

Voor meer informatie zie het stedelijk Magazine Buitenstad Vlaardingen, een eenmalige uitgave van de gemeente Vlaardingen.

Download de magazine