Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Een nieuw toekomst- perspectief voor Vreewijk

Een nieuw toekomst- perspectief voor Vreewijk

Alle betrokken partijen zijn van mening dat Het Witte Paard een brede maatschappelijke betekenis moet hebben en een belangrijke rol moet gaan spelen in de ontwikkeling van Vreewijk als geheel. Het Witte Paard moet een katalysator voor gemeenschapsvorming van deze tijd in de wijk Vreewijk worden. CONCIRE is gevraagd om te helpen met het schrijven van een maatschappelijk ondernemersplan voor het Witte Paard.

In nauwe samenwerking met Com.wonen, de Stichting Volkskracht Historische Monumenten en een groep initiatiefnemers uit de wijk maakten wij een aanzet tot een maatschappelijk ondernemingsplan dat op dit moment verder wordt uitgewerkt door de betrokken partijen.

Een nieuw toekomst- perspectief voor Vreewijk

Interieur Witte Paard

Een nieuw toekomst- perspectief voor Vreewijk

Foto: Tekstbureau Martandstar/Cobi van Mourik