Gebiedsopgave Titel:
Kijk op Zuid, Rotterdam

Periode:
september 2007 tot december 2012

In samenwerking met:
Dura Vermeer Bouw Rotterdam, Havensteder, Bouwfonds Ontwikkeling,

Kijk op Zuid, Rotterdam

Stichting Kijk op Zuid

Op dit moment zet de stichting Kijk op Zuid zich in voor de ontwikkeling van een High Tech Paviljoen aan de middelbare school Calvijn in Vreewijk, Rotterdam.

Oprichting stichting Kijk op Zuid 
In 2007, tijdens het Architectuurjaar, is de stichting Kijk op Zuid (KoZ) opgericht, een initiatief van marktpartijen, gericht op het creëren van nieuwe betekenisvolle plekken op Rotterdam-Zuid. De beleving en het gebruik van architectuur staan centraal om de aantrekkingskracht van Zuid te vergroten. De initiatiefnemers willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit en het gebruik van de leefomgeving en de trots en het zelfbewustzijn van de bewoners van Zuid. Initiatiefnemers/partners van de stichting zijn o.a. Dura Vermeer Bouw Rotterdam, Woningcorporatie Com.wonen, Bouwfonds Ontwikkeling en Concire. De essentie is dat KoZ de vraaggestuurde ontwikkeling en inrichting van de ruimte (gebouwen en openbare ruimte), waarin de mensen van Zuid hun verlangens zoveel mogelijk terugzien en kunnen vervullen, tot een gangbare praktijk weten te doen brengen. Dat is het discours waarvan KoZ de gangmaker wil zijn, met de realisering waarvan KoZ zichzelf opheft. www.kijkopzuid.nl.

De eerste drie jaar heeft de stichting zich gericht op jongeren.

In 2007 organiseerde de stichting Kijk op Zuid de manifestatie Ruimte voor jongeren, waarin tien groepen jongeren met filmpjes en presentaties hun kijk hebben gegeven op hun leefomgeving en laten zien hoe zij deze (willen) gebruiken  http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/40208985/items/40238016/). De jongeren kregen een plek in de Van Zettenfabriek in Hillesluis, Rotterdam. De potentie van deze plek werd hierdoor zichtbaar voor een grote groep belangstellenden. Inmiddels is de Van Zettenfabriek een plek voor jongeren. Woonstad verzorgt samen met hen de programmering.

 

In de tweede manifestatie Tags, Tracks & Traces, die in september 2008 plaatsvond, werd het Motorstraatgebied gebruikt als onderlegger voor hun activiteiten die laten zien hoe jongeren een gebied bekijken, verkennen, gebruiken en betekenis geven.

De twee manifestaties kwamen in 2009 samen in de jongerenbiënnale YOUR CITY: Jongeren maken Zuid, een initiatief van de stichting Kijk op Zuid, samen met AIR, het architectuurcentrum van Rotterdam. In het jaar dat Rotterdam jongerenhoofdstad van Europa was, én de IABR plaatsvond - vond de stichting - kon een jongerenbiënnale niet ontbreken www.yourcity09.nl.
Eindpublicatie Ruimte Maken / Ruimte Geven / Ruimte Nemen