Gebiedsopgave Titel:
MC you re Concepting

Periode:
maart 2014 tot juli 2014

Opdrachtgever:
Concire

MC you re Concepting

YOU’RE CONCEPTING

Ervaar zelf de waarde van ‘ver denken en vandaag doen’  in gebiedsontwikkeling

 De wereld is in verandering!

Ervaart u in uw dagelijks werk ook de spagaat waar de huidige tijd ons in brengt? Het belang van visie zien, maar daarnaast de dwingende urgentie van vandaag de dag voelen. Gebiedsontwikkeling is volop in beweging. Het moet anders, dat besef is er inmiddels, maar hoe is nog de vraag. Een vraag die geen simpele antwoorden kent. Iedereen is druk bezig met de verandering van hun rol, maar tijd om daar over na te denken is er nauwelijks. De urgentie is zo groot dat de aandacht vaak niet verder dan morgen reikt. Opgaven over leegstand, haalbaarheid en vastgelopen gebiedsontwikkelingen zijn orde van de dag. Op zich logisch om mee te gaan in deze waan, maar het kan ook anders! Het conceptdenken leert ons dat we niet in of-of hoeven te denken, maar dat en-en ook kan. Om in deze complexe wereld richting te kunnen blijven uitzetten hebben we creativiteit en inventiviteit nodig. Denken buiten de kaders. Verbeeldingskracht inzetten voor een sterke stad. Geheel in de lijn met Einsteins denken: ”Imagination is more important than knowledge”.

 
Voor wie?

Met deze individuele training richten wij ons op een ieder die werkzaam is in de gebiedsontwikkeling en bij wil dragen aan de vernieuwing van het vak. Mensen die inhoud belangrijk vinden en willen combineren met een gezamenlijk proces met commitment als resultaat. Rollen veranderen. Wij zetten in op hulp bij deze rol verandering in het vakgebied, energie houden in het werk en inhoud geven aan een sterke stad.

 Het conceptionst zijn voelt bevoorrecht. Met het conceptdenken hebben we een manier van kijken ontwikkeld die uitgaat van kansen en mogelijkheden en verbindende kracht. Dit denken vanuit een positieve grondhouding creëert een verrassende energie, die juist in deze tijd erg welkom is. Deze ervaring willen we delen met u en wij gaan u meenemen in deze manier van kijken. In deze lastige tijd moeten we ook leuke dingen blijven doen met elkaar. Onze training onderscheidt zich van de traditionele masterclasses waar kennisoverdracht centraal staat, door zich te richten op de beleving. Zelf ervaren hoe een andere manier van kijken en handelen de dagelijkse werkpraktijk beïnvloedt.

 

 Inhoud

Concepting staat voor richting geven. Het gedachtegoed of de visie staat centraal. Daar haken mensen op aan. Wij zetten concepting in om de waarden van een gebied boven tafel te krijgen en vervolgens ook de stap naar verzilvering te maken. Concire maakt waarden maken waar. Daarmee is concepting meer dan gebieden betekenis geven, maar is het ook een middel om te komen tot commitment. Met ruim 10 jaar ervaring in conceptontwikkeling hebben wij bewezen dat conceptdenken verbonden is met de concrete opgave van vandaag de dag. Talloze concepten van onze hand zijn inmiddels gerealiseerd.

 Tijdens de masterclass gaan we in op de achtergronden van concepting. Wat is de theorie erachter? Maar vooral ook hoe doe je het? We gaan oefenen aan de hand van jullie eigen casus. Hoe voeg je waarden samen tot een concept en hoe kunnen we deze verzilveren? You’re concepting! Het biedt u de gelegenheid het concept denken direct in uw eigen praktijk te brengen.

 
Programma

Het programma is opgesteld op basis van drie onderdelen welke voor ons staan voor de essentie van concepting: dansen, denken en doen. De training is een afwisseling tussen theorie, toepassing, gezamenlijke gesprekken, oefening in de praktijk.

 

 

ONDERDEEL

 

INZET

 

 

BLOK 1 ‘VER DENKEN’  09:30-12:30 uur

 

 

 

1. IMAGINE YOUR CITY

9:30 – 11:00

 

 

 

 

Leren kijken met andere ogen. Raak verbonden met de omgeving.

 

 

2. CONCEPTING IN DE PRAKTIJK

11:00-12:30

 

 

 

 

 

 

Theorie van concepting

Combinatie van theorie en inspirerende praktijkvoorbeelden

 

Hoe kunnen we dit toepassen op de eigen cases?

 

 

LUNCH: LOCAL FOR LOCAL OP JE BORD

12.30-13.30

 

 

BLOK 2 ‘VANDAAG DOEN’ 

13:30 – 16:00

 

 

3. DANSEN DOOR DE SCHAALNIVEAUS

13.30-15.00

 

 

 

 

Op zoek naar waardebelofte van het gebied

 

 

 

 

4. IMAGE THE CITY

15:00 – 16:45 uur

 

 

 

 

Opstellen propositie: Wat is het waardebod van het gebied?

Presentaties proposities

 

 

 

5. IMAGE YOUR CITY

16:45 – 17:00

 

 

Morgen aan de slag: toepassen op eigen werkpraktijk

 


Door wie?

Concire verzorgt vanuit 10 jaar conceptdenken deze training. Concire voegt ruim 10 jaar waarde toe voor verschillende opdrachtgevers in gebieden door te denken vanuit gezamenlijke ambities. Daarbij is Concire in staat om middelen (geld) en energie van verschillende partijen en dus belangen te bundelen om te komen tot duurzame gebiedsontwikkelingen. Oftewel concreet: met elkaar een aantrekkelijke leefomgeving of concurrerend vestigingsklimaat creëren. Dit alles met behulp van verbeeldingskracht. Inspirerend leider van deze training is Carol Hol.

 

 "Wie ver kijkt, ziet vaak niet wat er om zich heen gebeurt.

Wie niet verder dan zijn neus kijkt, ziet de stip aan de horizon niet.

Wie kijkt hoe je van je neus bij de stip komt,

die gebruikt niet alleen zijn neus en ogen,

                              maar vooral zijn verbeeldingskracht."                                           

                                                                                                            

 Locatie                                                                                                                    

De training geven we op vrijdag 23 mei. We starten om 9.30 en ronden af om 17.00 uur. Voor deze training zet Concire haar deuren open in één van de wederopbouwhofjes van Rotterdam, de 1e Goudsewagenhof 4.

 Aanmelding

Aanmelding is mogelijk via info@concire.nl. Inschrijven kan tot 9 mei 2014. De kosten voor de training YOU’RE concepting bedragen per persoon € 450 excl. BTW.

 Informatie

Voor nadere informatie over deze training kunt u contact opnemen met Concire, Ingrid O’Neill 010-2403510.