Gebiedsvisie Titel:
Springy City – Gebiedsvisie voor de stad Eindhoven

Periode:
december 2005 tot januari 2007

Opdrachtgever:
Rabo Vastgoed en Rabobank Eindhoven

Springy City – Gebiedsvisie voor de stad Eindhoven

The Springy City – Gebiedsvisie voor de stad Eindhoven

In opdracht van Rabo Vastgoed en Rabobank Eindhoven is een gebiedsvisie voor de stad Eindhoven gemaakt.
Rabo Vastgoed en Rabobank Eindhoven willen hun positie als partner van de gemeente in de stad Eindhoven versterken. Een van de eerste vragen die werd gesteld is: Wat voor stad is Eindhoven en wat zijn haar kernwaarden? De belangrijkste waarde voor de stad Eindhoven blijkt veerkracht te zijn. Deze veerkracht geeft richting aan de inzet van en in de stad zelf.
De gebiedsvisie wordt gevormd door een samenhangend programma voor de stad Eindhoven die de Rabobankgroep samen met de Gemeente Eindhoven wil oppakken en haar betrokkenheid met de stad Eindhoven versterken.

Alle projecten dragen bij aan de kernwaarden van de stad; de veerkracht, de dynamiek, de vernieuwende kracht en het innovatievermogen van de stad. Dit is het richtinggevende idee voor al het programma. Het bijzondere is dat het hierbij niet meer gaat om een losstaand projectinitiatief, maar om een samenhangend programma, dat weliswaar delen van de stad bestrijkt, maar niettemin selectief is en toch integraal is.

De gebiedsvisie voor de stad Eindhoven is in drie delen uitgewerkt en gebundeld in het drieluik "The Springy City". Deel 1 is een essay waarin de veerkracht van de stad Eindhoven naar voren komt. Deel 2 een projectomschrijving waar de projecten hun bijdrage aan de stad leveren. Deel 3 is de visuele expressie van de projecten in een beeldessay.

Dit drieluik is op 2 februari gepresenteerd aan de gemeente Eindhoven en met veel enthousiasme ontvangen door burgemeester, wethouder en ambtenaren. Deze succesvolle integrale aanpak in Eindhoven heeft tot een vergelijkbaar initiatief geleid in Breda.