Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Concire ook maatschappelijk betrokken

Concire Maatschaplijk

Uit betrokkenheid met Rotterdam, en Rotterdam-Zuid in het bijzonder, startte CONCIRE in 2007 samen met WSA Stedelijke Ontwikkeling en Dura Vermeer het initiatief Ik Zit op Zuid (IZoZ). Doel: Zuid economisch op de kaart zetten.

Op 19 mei hield CONCIRE samen met andere initiatiefnemers een bijeenkomst waarop een groot aantal prominente Rotterdamse bedrijven van het initiatief op de hoogte werd gesteld. Deze bijeenkomst vond plaats in het gebouw De Brug van Unilever, als baken van Zuid, onder gastheerschap van de heer Kees van der Waaij. Behalve wethouder Dominic Schrijer waren hierbij diverse toonaangevende ondernemingen uit Rotterdam-Zuid en de Drechtsteden aanwezig. De heer Pieter Tordoir trapte af met een analyse over de toekomst van het gebied en de mogelijke rol die het bedrijfsleven hierin zou kunnen spelen. Aansluitend presenteerde het projectteam Ik Zit op Zuid een aanzet tot een economisch manifest, dat in de komende maanden verder wordt uitgewerkt en daarna op een bijzondere manier wereldkundig gemaakt zal worden.