Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

IMAGE: overheid
neemt heft
in eigen handen

 Masterclass

In deze tijd van recessie maken veel marktpartijen even pas op de plaats. Verschillende gemeenten maken hiervan gebruik door het initiatief voor gebiedsontwikkeling naar zich toe te trekken en zich te scholen in innovatieve concepten met IMAGE: incorparate masterclass gebiedsconcepting.

CONCIRE biedt IMAGE aan als bijscholingsmogelijkheid voor organisaties. Concepten hebben als goed idee een verbindende kracht en stellen gemeenten in staat een bijdrage te laten leveren aan de gehele stad. De masterclass bestaat uit twee blokken: een praktijkcase zoals de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen. Het gebiedsconcept toont de meerwaarde van vis, die veel verder reikt dan alleen de situering van vis rond de eerste haven. De economische kracht van heel Scheveningen kan door vis versterken. Bij een bezoek ter plekke krijgen deelnemers inzicht in de gereedschapskist voor gebiedsontwikkeling. In het tweede blok staat een case uit de eigen gemeente centraal.

Wilt u ook startklaar zijn als de markt weer aantrekt?