Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Van commitment naar community in het Centraal District Rotterdam

 Centraal District Rotterdam

Precies twee jaar na commitment voor het gebiedsconcept ‘Weena | Glocal City District’ is midden in het stationsgebied de Vereniging Centraal District Rotterdam opgericht. Een club van gemeente, ontwikkelaars en bedrijven die de krachten bundelen voor de promotie en placemaking van het gebied rond het nieuwe centraal station Rotterdam.
“Weer een stap verder naar een ontwikkelingsorganisatie”, zegt Fons Meijer, procesmanager bij de gemeente Rotterdam en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Centraal District Rotterdam.

In juli 2007 tekenden de gemeente en de verschillende stakeholders voor commitment voor het gebiedsconcept ‘Weena | Glocal City District’. CONCIRE ontwikkelde dit samen met gemeente en stakeholders voor het Stationskwartier. “Wat is de waarde van het gebiedsconcept twee jaar na de ondertekening”? Fons Meijer licht toe.

Inmiddels is de naam veranderd van Weena | Glocal City District naar Centraal District Rotterdam, maar de inhoud van het gebiedsconcept staat nog als een huis. “De kwaliteit van het concept en een vaste trekker zijn heel belangrijk geweest voor het succes tot nu toe” vindt Meijer. “Die kwaliteit van het concept siert CONCIRE. Het kan de tand des tijds doorstaan en een aantal jaar mee. Ook nu in de kredietcrisis. Bovendien speelt mee dat ik nog steeds bij het project betrokken ben. Ik ben de concepteigenaar geworden. Die heb je nodig, iemand die de geschiedenis kent en ieder blijft herinneren aan de richting die we met elkaar hebben gekozen”.

‘Het wordt stiller naarmate het concreter wordt’

“Ik vind het knap van CONCIRE dat het met het gebiedsconcept van een bepaald abstractieniveau de belangrijkste stakeholders meekreeg. Nog steeds vertellen we vol trots het verhaal van het gebied, de MIXONE als richtinggevend idee en de vrije ontwikkelruimte als ontwikkelingsstrategie. In die zin is het concept zeker nog waardevast. Een nadeel bij dit soort processen is echter dat maarmate het concreter wordt, het ook stiller wordt. Het is voor ons een spannende zoektocht om de betekenis en de vertaling hiervan scherper te krijgen. De afgelopen tijd werden wij gedwongen om dat te doen voor het stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitplan. Beide zijn inmiddels gemaakt en de keuze voor deze volgorde is cruciaal geweest voor het commitment, daar ben ik nog altijd zeer tevreden over. We kozen ervoor niet eerst met een stedenbouwer aan de slag te gaan, maar eerst de opgave scherp te stellen en de richting voor ontwikkeling te kiezen”.

“De vertaling van de MIXONE in concreet programma is lastig. Hier is nog een weg te gaan. Maar, zoals gezegd de gewenste ontwikkelingsorganisatie waarin verschillende stakeholders participeren, is er nog niet”. De groep die tekende voor commitment is inmiddels in de Vereniging Centraal District Rotterdam uitgegroeid tot een groeiende businessclub van ambassadeurs; een community in het Centraal District.

Lees verder over het gebiedsconcept en de begrippen als glocal, mixone en vrije ontwikkelruimte.

En de website www.rotterdam-centraldistrict.nl