Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Customize de stad!
Door David Tuinzing, conceptionist

Wonen

Het is zó 2008 om een product te kopen dat u als klant niet hebt gecustomized. “Gecustomized? Is dat iets met een kostuum erbij?” Of: “Dat bestaat toch alleen in de ontwikkeling van software?”

Nee, bij customizen speelt de afnemer of de consument een rol bij de totstandkoming van het product (prosumptie). Zo wordt wat u levert een uniek en klanteigen product! Het is niet meer van deze tijd om als consument afhankelijk te zijn van de producent. Het is 2009: de klant is aan zet! Wat betekent dat voor u als productontwikkelaar? Stap in de wereld van de prosumptiemaatschappij, of blijf vooral doen waar u goed in bent, het ontwikkelen van producten. Welke rol eist de klant op en dwingt u vervolgens tot een andere houding?

Internet maakt iedereen goed geïnformeerd. Mensen weten precies wat zij willen en waar zij voor staan! Naarmate dit gemakkelijker wordt te achterhalen, gaan mensen daar ook meer belang aan hechten. Tegenwoordig is het niet altijd gemakkelijk om als individu gehoord te worden en als klant echt aan zet te zijn, om te verwezenlijken wat je wilt. Aansluiting vinden bij een groep mensen (community), die staan voor dezelfde waarden, kan helpen bij het realiseren van de klantgedreven maatschappij. Dit is vooralsnog een noodzakelijke stap op weg naar de volmaakte prosumptiemaatschappij. De community zet de vraag van de klant kracht bij, en zal de komende jaren de productgedreven cultuur in toenemende mate minimaliseren. Welkom in het heden, welkom in de wereld van de machtige klant.

Carrotmob
Een voorbeeld waaruit de kracht van een community blijkt is de carrotmob. Een carrotmob is een vorm van activisme die de vraag van de klanten gebruikt om tot de meest verantwoordelijke en winstgevende manier van zaken doen, te komen. De wens van de klant staat centraal, en de producenten willigen deze wensen maar al te graag in, omdat deze hen winst opleveren. Een simpel voorbeeld van een carrotmob is dat van een duurzame supermarkt in Amerika: een supermarkt is zelf verantwoordelijk voor de mate van duurzaam ondernemen. De klant kan naar een andere supermarkt gaan als hij het niet eens is met het beleid van de supermarkt. Hij kan de manager van de supermarkt ook aanspreken op het feit dat er wel heel onzuinig met het energieverbruik werd omgegaan. Zo branden er wel honderden tl-lichten in het plafond en zijn de koelvakken niet afgedekt. De klant van de supermarkt informeert bij de manager of hij een duurzamere bedrijfsvoering zou willen beginnen, met als suggestie te beginnen met het vervangen van de tl-lampen door spaarlampen. De manager bedankt de klant voor het ventileren van zijn wens, maar er verandert niets. Totdat de klant via internet een groep mensen (community) om zich heen verzamelt, die dezelfde waarden delen: de wens van een duurzamere bedrijfsvoering in Amerikaanse supermarkten.

De community benadert de manager en stelt hem voor op één dag met 250 man bij hem inkopen te doen. Als tegenprestatie verwacht de community van de supermarkt dat 50% van de extra dagomzet geïnvesteerd wordt in een duurzame bedrijfsvoering. De bedrijfsleiding van de supermarkt ging nu maar al te graag in op het voorstel van de klant, met het vooruitzicht van een extra hoge omzet die dag! De community werd tevredengesteld omdat er genoeg geld binnen zou komen om de tl-lampen te vervangen door spaarlampen. Dit is een positieve manier van klantgedreven bedrijfsvoering; in tegenstelling tot een actievoerende menigte die tegen is en naar een andere supermarkt gaat! Hiermee zorg je niet voor vervanging van tl-lichten in spaarlampen!

Faciliteren
Zo zijn er in toenemende mate voorbeelden waarin individuen een sturende rol krijgen in het productieproces en de houding van de producent. Neem het platform SellaBand. Het platform is - via internet - opgezet om de rol van de platenmaatschappijen (de producent) te minimaliseren. De platenmaatschappijen bepalen welke muziek we als klant te horen krijgen. Daarnaast verdienen de maatschappijen bakken met geld, en is de artiest vooral aangewezen op concerten. Dit kan anders via een platform als SellaBand. Hier kunnen artiesten (de producenten) hun muziek als demo laten horen aan de bezoekers (de klanten) van het platform. Dezelfde bezoekers (de klanten) kunnen, indien ze enthousiast zijn, tegen een kleine betaling, believer worden van de muziek. Als er zich genoeg believers hebben verzameld, ontstaat er een community rond de artiest. De artiest wordt zo in de gelegenheid gesteld om zijn muziek professioneel op te laten nemen in een studio. De klant bepaalt welke muziek wordt uitgebracht, en niet de maatschappijen. Door internet is het vormen van een community makkelijk en dynamisch in de tijd, niet afhankelijk van een specifieke plaats. Zo kan het voorkomen dat een artiest uit Texas voor een kolkend Paradiso staat op te treden zonder dat de artiest ooit in Nederland is geweest en zonder het netwerk van de platenmaatschappij! Laat staan dat hij in Texas bekend is. Het zijn de believers in Nederland die wat in de artiest (het product) zien! De communities zijn aan het stuur!

Gebiedsontwikkeling
Welke lessen kunnen we uit bovenstaande voorbeelden leren voor de vastgoed- en gebiedsontwikkelingen?
Opvallend is dat de klanten elkaar gevonden hebben rondom een gemeenschappelijke waarde. Zo kom ik tot de conclusie dat een duurzame gebiedsontwikkeling begint bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke waarde, het richtinggevend idee! Het richtinggevend idee vormt een belangrijke gemeenschappelijke waarde waar rondom partijen zich verzamelen en vervolgens handelen. Elk van de partijen heeft zijn aandeel in het verwezenlijken van de visie. De zoektocht naar een richtinggevend idee voor een gebied is dan ook essentieel voor een duurzame ontwikkeling.

Deze benadering, waar de klant een belangrijke rol inneemt, vraagt om een veranderende houding van de professional. De professional krijgt in toenemende mate een faciliterende rol. Zo worden de klanten tot nu toe vooral gefaciliteerd om hun mening te geven in klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten. In de toekomst moet de klant centraler komen te staan in het ontwikkelings- en uitvoeringsproces. Zo zullen de wensen van bewoners/gebruikers van gebieden, al dan niet verenigd in een community, als uitgangspunt moeten worden genomen en zorg dragen voor een duurzame gebiedsontwikkeling.

Wilt u reageren op deze column, stuur een e-mail naar David Tuinzing dtuinzing@concire.nl

www.sellaband.com
www.carrotmob.org

DragonsDen

DragonsDen

DragonsDen

DragonsDen