CONCIRE geeft richting aan toekomst ArenA-Boulevard Amsterdam

CONCIRE en Dick Hendricks van Déhacé zijn gevraagd om drie toekomstperspectieven te ontwikkelen voor de ArenA-Boulevard, Amsterdam.
lees verder >

 

De onderscheidende kracht van Vlaardingen

CONCIRE helpt de gemeente Vlaardingen bij het uitwerken van het Actieplan Wonen. Dit gebeurt mede door de onderscheidende kracht van Vlaardingen te gebruiken.
lees verder >

CONCIRE on the road

"CONCIRE heeft ons op een kritische manier naar de voorkant van het proces van gebiedsontwikkeling laten kijken, iets waar we in ons dagelijks handelen uit pragmatisme vaak aan voorbijgaan."
(Elly Pansier, gemeente Nijmegen)

lees verder >

Jongerenbiënnale
van start

Brug in de schijnwerpers tijdens YOUR CITY, Jongeren maken Zuid
Over de voetgangersbrug tussen winkelcentrum Zuidplein en het Motorstraatgebied is in het kader van YOUR CITY, Jongeren maken Zuid een nieuwe, acht meter hoge ‘levende’ brug gemaakt.

lees verder >

Wonen in een gebiedsconcept van CONCIRE

Hoe Boschkens een gezicht kreeg als geluidswal …
lees verder >

CONCIRE presenteert “Van Grond tot Mond”

CONCIRE heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het ontwikkelen van het pilotproject “Van Grond tot Mond” in de wijk Lombardijen in opdracht van Partners for Healthy Cities. Op 21 september jongstleden zijn de resultaten gepresenteerd aan wethouder Jantine Kriens en jongerenwethouder Orvee Peiter.
lees verder >

Craft Ground Amsterdam

CONCIRE ontwikkelt in opdracht van het Mediacollege Amsterdam (Ma), Ymere en Bouwfonds Ontwikkeling en samen met de gebiedspartners, hét netwerk van creatieve productie van Amsterdam; Craft Ground (Sloterdijk, Amsterdam).
lees verder >

 

Larry Beasley
te gast bij CONCIRE‘A very smart group in the city has realized the potential of this spine to become the garden for thousands of future inhabitants, within minutes walk from their homes’
(Larry Beasley, former Co-Director of Planning, City of Vancouver, is internationally acclaimed as one of the world’s best urban planners.)

Larry Beasley is door de Van der Leeuwkring Rotterdam gevraagd om zijn ervaring van 30 jaar publieke dienst in Vancouver te verbinden met de opgaven, plannen en projecten waar Rotterdam aan werkt. De opgave die Vancouver zich zo'n 25 jaar geleden stelde is in belangrijke mate te vergelijken met de ambities die Rotterdam nu formuleert. Het verdichten van de stad! De partners van Stadsparken Rotterdam hebben Larry Beasley op het bureau van CONCIRE mogen ontvangen en zijn in gesprek gegaan over de betekenis van een groene zone als Stadsparken voor de stad Rotterdam. Is de aanwezigheid van Stadsparken van belang voor het verdichten van de stad Rotterdam. Het antwoord is JA!

Stadsparken Rotterdam
Rotterdam is een groene stad, met veel singels en parken. In de binnenstad liggen zelfs drie bijzondere parken op een rij: Park het Oude Westen, het Museumpark en Het Park (aan de Maas). De parken worden nu van elkaar gescheiden door verkeerswegen, terwijl ze samen een mooie groene zone door de stad vormen: Stadsparken Rotterdam als gebiedsconcept. De directe omgeving en de stad kunnen hier veel meer van profiteren. De partners van Stadsparken Rotterdam (AM, NAi Woonstad Rotterdam, Dura Vermeer Rotterdam en CONCIRE) hebben de handen ineengeslagen om het groen van Rotterdam letterlijk op de kaart te zetten.

De unieke samenwerking en verstandhouding tussen publieke instellingen en private partijen in het ontwerpen aan de stad zijn belangrijke kenmerken van de werkwijze die in Vancouver is ontwikkeld. Ook voor Rotterdam is deze unieke coproductie tussen publiek en privaat in toenemende mate aanwezig (zie Stadsparken) en van groot belang, zeker op de langere termijn. Duurzame stedelijke ontwikkeling is de agenda van beide steden. Met name de binnenstedelijke verdichting, het verlevendigen en veraangenamen van het stadscentrum en de herontwikkeling van locaties langs het water zijn aan de orde. Dat levert in Vancouver een stad op die zelfs voor gezinnen de concurrentie met het suburbane leven aankan. Tegelijkertijd haalt het succes zichzelf in: is de stad nog voor alle groepen? Hoe wordt de diversiteit van het stedelijk leven gekoesterd? Het gebiedsconcept Stadsparken Rotterdam blijkt ook volgens Beasley een belangrijke troef om tot een aantrekkelijke woonstad te komen!

Larry Beasley over Stadsparken Rotterdam;
“The city’s second unique asset is a spine of parks and green water links that parallel the Coolsingel commercial spine from the central station to the water – Wijkpark Oude Westen and Museum Park and Euromast Park, along with the Westersingel street and canal. A very smart group in the city has realized the potential of this spine to become the garden for thousands of future inhabitants, within minutes walk from their homes. Fortunately, upgrading of the parks themselves is underway in several instances, in wonderfully creative interventions, like Rem Koolhaas’ Kunsthal, which is all to the good. The difficulty now is that the parks are patently separated. And access to the parks is not fully realized because of severed linkages through the years. The City should make the full realization of this park spine a major civic initiative. This green spine should be considered comprehensively – a combination of parks and green streets, a pathway of public art, an alignment for localized community recreational facilities and a destination for east-west green links at a very localized level. For example, I recommend a major landscape architecture design competition for the corridor, outside the parks themselves, to tie everything together with
artful and unique landscape and a string of interrelated public art.”

Beasley onderschrijft de benadering van Stadsparken, om de parken in het geheel te bekijken. Hij ziet goede mogelijkheid voor een win-winsituatie. Er kan vooruitgang worden geboekt door meer ontwikkeling toe te laten, waarvan de winst weer kan worden geïnvesteerd in het geheel. Maak het gebied groter; zie de stadsparken als de parels (string of pearls) voor de omringende wijken. Deze wijken – Oude Westen, Baan, Cool - worden hierdoor als woongebied gewilder (als voorbeeld noemt hij het Baankwartier, Stadsparken om de hoek zijn een belangrijke toevoeging aan het aanbod voor de toekomstige bewoners). Niet alleen de beleving neemt toe, ook de grondwaarde. De verbinding tussen deze wijken en Stadsparken is essentieel. Zeker als de binnenstad van Rotterdam een toename van 50.000 inwoners ambieert (regeneration of the innercity).

Stadsparken Rotterdam: Hanno Jol (AM), Joost Wilbrink en Bob Bax (Dura Vermeer Rotterdam), Ole Bouman en Peter Haasbroek (NAi), David Tuinzing en Carol Hol (CONCIRE) en Woonstad. De eerste stedenbouwkundige verkenningen zijn uitgevoerd door OMA (Rem Koolhaas, Mark Veldman, Reinier de Graaf).

DragonsDen

Zie de keynote: Larry Beasley

print versie >

 

   


CUSTOMIZE
DE STAD!

COLUMN
David Tuinzing, conceptionist

Het is zó 2008 om een product te kopen dat u als klant niet hebt gecustomized. “Gecustomized? Is dat iets met een kostuum erbij?” Of: “Dat bestaat toch alleen in de ontwikkeling van software?”

Nee, bij customizen speelt de afnemer of de consument een rol bij de totstandkoming van het product (prosumptie). Zo wordt wat u levert een uniek en klanteigen product! Het is niet meer van deze tijd om als consument afhankelijk te zijn van de producent. Het is 2009: de klant is aan zet! Wat betekent dat voor u als productontwikkelaar? Stap in de wereld van de prosumptiemaatschappij, of blijf vooral doen waar u goed in bent, het ontwikkelen van producten. Welke rol eist de klant op en dwingt u vervolgens tot een andere houding?

Internet maakt iedereen goed geïnformeerd. Mensen weten precies wat zij willen en waar zij voor staan! Naarmate dit gemakkelijker wordt te achterhalen, gaan mensen daar ook meer belang aan hechten. Tegenwoordig is het niet altijd gemakkelijk om als individu gehoord te worden en als klant echt aan zet te zijn, om te verwezenlijken wat je wilt. Aansluiting vinden bij een groep mensen (community), die staan voor dezelfde waarden, kan helpen bij het realiseren van de klantgedreven maatschappij. Dit is vooralsnog een noodzakelijke stap op weg naar de volmaakte prosumptiemaatschappij. De community zet de vraag van de klant kracht bij, en zal de komende jaren de productgedreven cultuur in toenemende mate minimaliseren. Welkom in het heden, welkom in de wereld van de machtige klant...

lees verder >