Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

CONCIRE
on the road

OnTheRoad

"CONCIRE heeft ons op een kritische manier naar de voorkant van het proces van gebiedsontwikkeling laten kijken, iets waar we in ons dagelijks handelen uit pragmatisme vaak aan voorbijgaan."
(Elly Pansier, gemeente Nijmegen)

Steeds meer gemeenten willen zich scholen in het ontwikkelen van innovatieve gebiedsconcepten. CONCIRE heeft speciaal hiervoor een eendaagse masterclass ontwikkeld: IMaGe, Incorporate Masterclass Gebiedsconcepting. De expertise en ervaring van CONCIRE worden ingezet om in een korte tijd intensief en inspirerend een case uit de praktijk te behandelen.

Goede gebiedsconcepten hebben een verbindende kracht. Gemeenten kunnen hiermee een kwalitatieve bijdrage aan de ambitie van de stad leveren. De masterclass biedt de mogelijkheid om gezamenlijk een actuele opgave onder handen te nemen. Bovendien wordt kennis opgedaan over werkwijzen die nadien binnen de eigen gemeente kunnen worden gebruikt.

De opzet van de masterclass is eenvoudig en effectief. Voorafgaand wordt de praktijkcase uitgebreid besproken; wat is de opgave, hoe wordt er nu aan gewerkt en wat zijn de ambities? Aan de hand hiervan wordt een passend gebiedsconcept uit de portefeuille van CONCIRE gekozen.

Tijdens de masterclass wordt een bezoek gebracht aan de locatie waarvoor dit concept is gemaakt. Deelnemers worden uitgedaagd om zelf mogelijke concepten te ontwikkelen, die vervolgens naast het ‘officiële’ gebiedsconcept wordt gelegd. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de gereedschapskist voor conceptontwikkeling. Vervolgens wordt de opgedane kennis toegepast op de praktijkcase uit de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kuster, tel. 010 240 3510 of e-mail p.kuster@concire.nl.