Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

CONCIRE presenteert
“Van Grond tot Mond”

Grond tot Mond

Fotograaf: Sebastiaan Knot, Factor 15

CONCIRE heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het ontwikkelen van het pilotproject “Van Grond tot Mond” in de wijk Lombardijen in opdracht van Partners for Healthy Cities. Op 21 september jongstleden zijn de resultaten daarvan als “cadeau aan de stad” overhandigd aan  wethouder Jantine Kriens en jongerenwethouder Orvee Peiter tijdens een minisymposium in de burgerzaal van het Stadhuis. Zwemmer Maarten van der Weijden (foto) gaf daarbij een inspirerende inleiding.

Grond tot Mond

Fotograaf: Sebastiaan Knot, Factor 15

Bouwbedrijf Dura Vermeer Bouw Rotterdam, woningcorporatie Com·wonen, zorgaanbieder De Stromen Opmaat Groep, het Albeda College en de GGD Rotterdam-Rijnmond hebben zich verenigd in “Partners for Healthy Cities”. Uit betrokkenheid met Rotterdam en de Rotterdammers wil Partners for Healthy Cities kijken in hoeverre zij de gezondheid van Rotterdammers kan verbeteren. In opdracht van Partners for Healthy Cities heeft de Erasmusuniversiteit (EURICUR) een internationaal vergelijkend onderzoek naar de gezondheid in steden gedaan. CONCIRE is gevraagd om te helpen met het ontwikkelen van een concrete pilot in de wijk Lombardijen voor deze bijzondere combinatie van partijen.

In plaats van achter het bureau met een voorstel te komen, heeft CONCIRE werknemers van de betrokken partijen, bewoners en ondernemers in de wijk bij het gehele proces betrokken. Gedurende een tweedaagse workshop in de Petrakerk in Lombardijen zijn door drie verschillende groepen ideeën uitgewerkt, die aan het einde van de tweede dag zijn voorgelegd aan bestuurders van de vijf partijen. Dit is gebeurd volgens de formule van het televisieprogramma Dragons’ Den, waarin mensen een idee kunnen voorleggen aan vijf investeerders.

Zij hebben uiteindelijk gekozen om het voorstel “van Grond tot Mond”, dat zich richt op het onder de aandacht brengen van gezonde voeding door het zichtbaar en beleefbaar maken van de voedselketen in de wijk. Dit varieert van de aanleg van netwerk van moestuintjes in de wijk tot het ontwikkelen van een product dat wordt verzonnen en geproduceerd in de wijk. CONCIRE heeft dit plan inhoudelijk verder uit gewerkt in een maatschappelijk businessplan.

Door ons te richten op de eindgebruiker en gezamenlijk tot een idee te komen zijn de partijen niet alleen op bestuurlijk niveau, maar ook op uitvoerend niveau met elkaar gaan samenwerken. ‘We hebben gezien dat deze werkwijze veel op gang heeft gebracht,’, aldus Joop van der Leeuw, directeur van Dura Vermeer Bouw Rotterdam en initiatiefnemer van Partners for Healthy Cities.