Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Larry Beasley
te gast bij CONCIRE

Wonen

A very smart group in the city has realized the potential of this spine to become the garden for thousands of future inhabitants, within minutes walk from their homes’
(Larry Beasley, former Co-Director of Planning, City of Vancouver, is internationally acclaimed as one of the world’s best urban planners.)

Larry Beasley is door de Van der Leeuwkring Rotterdam gevraagd om zijn ervaring van 30 jaar publieke dienst in Vancouver te verbinden met de opgaven, plannen en projecten waar Rotterdam aan werkt. De opgave die Vancouver zich zo'n 25 jaar geleden stelde is in belangrijke mate te vergelijken met de ambities die Rotterdam nu formuleert. Het verdichten van de stad! De partners van Stadsparken Rotterdam hebben Larry Beasley op het bureau van CONCIRE mogen ontvangen en zijn in gesprek gegaan over de betekenis van een groene zone als Stadsparken voor de stad Rotterdam. Is de aanwezigheid van Stadsparken van belang voor het verdichten van de stad Rotterdam. Het antwoord is JA!

Stadsparken Rotterdam
Rotterdam is een groene stad, met veel singels en parken. In de binnenstad liggen zelfs drie bijzondere parken op een rij: Park het Oude Westen, het Museumpark en Het Park (aan de Maas). De parken worden nu van elkaar gescheiden door verkeerswegen, terwijl ze samen een mooie groene zone door de stad vormen: Stadsparken Rotterdam als gebiedsconcept. De directe omgeving en de stad kunnen hier veel meer van profiteren. De partners van Stadsparken Rotterdam (AM, NAi Woonstad Rotterdam, Dura Vermeer Rotterdam en CONCIRE) hebben de handen ineengeslagen om het groen van Rotterdam letterlijk op de kaart te zetten.

De unieke samenwerking en verstandhouding tussen publieke instellingen en private partijen in het ontwerpen aan de stad zijn belangrijke kenmerken van de werkwijze die in Vancouver is ontwikkeld. Ook voor Rotterdam is deze unieke coproductie tussen publiek en privaat in toenemende mate aanwezig (zie Stadsparken) en van groot belang, zeker op de langere termijn. Duurzame stedelijke ontwikkeling is de agenda van beide steden. Met name de binnenstedelijke verdichting, het verlevendigen en veraangenamen van het stadscentrum en de herontwikkeling van locaties langs het water zijn aan de orde. Dat levert in Vancouver een stad op die zelfs voor gezinnen de concurrentie met het suburbane leven aankan. Tegelijkertijd haalt het succes zichzelf in: is de stad nog voor alle groepen? Hoe wordt de diversiteit van het stedelijk leven gekoesterd? Het gebiedsconcept Stadsparken Rotterdam blijkt ook volgens Beasley een belangrijke troef om tot een aantrekkelijke woonstad te komen!

Larry Beasley over Stadsparken Rotterdam;x
“The city’s second unique asset is a spine of parks and green water links that parallel the Coolsingel commercial spine from the central station to the water – Wijkpark Oude Westen and Museum Park and Euromast Park, along with the Westersingel street and canal. A very smart group in the city has realized the potential of this spine to become the garden for thousands of future inhabitants, within minutes walk from their homes. Fortunately, upgrading of the parks themselves is underway in several instances, in wonderfully creative interventions, like Rem Koolhaas’ Kunsthal, which is all to the good.

The difficulty now is that the parks are patently separated. And access to the parks is not fully realized because of severed linkages through the years. The City should make the full realization of this park spine a major civic initiative. This green spine should be considered comprehensively – a combination of parks and green streets, a pathway of public art, an alignment for localized community recreational facilities and a destination for east-west green links at a very localized level. For example, I recommend a major landscape architecture design competition for the corridor, outside the parks themselves, to tie everything together with artful and unique landscape and a string of interrelated public art.”

Zie de keynote: Larry Beasley

Beasley onderschrijft de benadering van Stadsparken, om de parken in het geheel te bekijken. Hij ziet goede mogelijkheid voor een win-winsituatie. Er kan vooruitgang worden geboekt door meer ontwikkeling toe te laten, waarvan de winst weer kan worden geïnvesteerd in het geheel. Maak het gebied groter; zie de stadsparken als de parels (string of pearls) voor de omringende wijken. Deze wijken – Oude Westen, Baan, Cool - worden hierdoor als woongebied gewilder (als voorbeeld noemt hij het Baankwartier, Stadsparken om de hoek zijn een belangrijke toevoeging aan het aanbod voor de toekomstige bewoners). Niet alleen de beleving neemt toe, ook de grondwaarde. De verbinding tussen deze wijken en Stadsparken is essentieel. Zeker als de binnenstad van Rotterdam een toename van 50.000 inwoners ambieert (regeneration of the innercity).

Stadsparken Rotterdam: Hanno Jol (AM), Joost Wilbrink en Bob Bax (Dura Vermeer Rotterdam), Ole Bouman en Peter Haasbroek (NAi), David Tuinzing en Carol Hol (CONCIRE) en Woonstad. De eerste stedenbouwkundige verkenningen zijn uitgevoerd door OMA (Rem Koolhaas, Mark Veldman, Reinier de Graaf)

DragonsDen