Klik hier voor de vorige nieuwsbrief fotografie banner: www.perspectives.nl
 

Energieboost
in Spijkenisse
Door op een andere manier te kijken naar de positie van hun stad blijkt er de komende tijd...
lees verder >

 

Leerlingen
showen passie
voor techniek


Twee klassen gymnasium 3 maken een ontwerp voor het I Tech You Paviljoen naast hun school...
lees verder >

Marketing of branding? Concepting!

Conceptionele gebiedsontwikkeling is duurzame gebiedsontwikkeling voor deze tijd...
lees verder >

Philadelphia Zorg leert met Concire

Met een interne masterclass concepting bereiden de medewerkers van Philadelphia Zorg zich voor op het ontwikkelen van nieuwe huisvestingsconcepten...
lees verder >

Volggroepen voor Stadswerf in Weesp

Doelgroepen hebben we inmiddels wel in beeld. Door jaren ervaring in het vraag-aanboddenken zijn de wensen van de mensen bekend...
lees verder >

De stadscoalitie leeft!Het is begin 2012, het besef begint door te dringen dat de tijden van voor de crisis niet meer zullen terugkeren. In de grote steden komt er actie uit een heel andere hoek. Bedrijven krijgen steeds meer aandacht voor de stad waar zij gevestigd zijn. Ze zien de tendens dat de overheden zich terugtrekken, zich bezinnen op de crisis en druk in de weer zijn met bezuinigingen. Dit is op zich een logische reactie, maar juist in deze tijden is het belangrijk vooruit te zien, krachten te bundelen en gezamenlijk vanuit kansen voor de stad te opereren. In veel steden ligt daar nog de opgave: netwerken van mensen maken de stad, niet meer de ontwikkeling van het vastgoed.

De vanuit de communicatietechnologie ontstane wet van Metcalfe 'De waarde van een netwerk neemt kwadratisch toe met het aantal aangesloten apparaten' lijkt ook in de stedelijke gebiedsontwikkeling van toepassing. Als partij alleen red je het niet meer, je moet de dialoog met de stad aangaan: de nieuwe stadscoalitie leeft!

In het afgelopen jaar begeleidde Concire een aantal opdrachtgevers die vanuit deze visie te werk wilden gaan bij het bouwen van zo'n netwerk. De ene keer vanuit de opgave voor een stad als geheel, de andere keer voor een gebied op zich.

Zo zijn we met Rabobank de Hoeksche Waard op zoek gegaan naar het toekomstperspectief van dit groene eiland dat net onder Rotterdam ligt. De Rabobank denkt vanuit de kracht van het eiland als geheel en wil deze inzetten om economische dynamiek te genereren. Drie scenario's geven richting: wooneiland, agrarische heerlijkheid en een zelfvoorzienend landgoed. Drie scenario's waarin het eiland zich vanuit eigen kracht kan doorontwikkelen: wooneiland, agrarische heerlijkheid en een zelfvoorzienend landgoed. Met het ledennetwerk plaatsen we de vlag op de horizon. Welke acties zijn nodig om hier te komen? Deze gezamenlijk opgestelde agenda is de eerste stap naar concrete actie naar waarde voor de toekomst.In Emmen spitst de feitelijke opgave zich toe op een veel kleiner gebied. Emmen staat voor een grote uitdaging. De dierentuin verhuist in zijn geheel naar de andere kant van het centrum. Daarmee dreigt een kloof tussen centrum en dierenpark te gaan ontstaan. Hoe zijn deze twee werelden te verbinden? In opdracht van de Rabobank Emmen-Coevorden kijken we hier hoe we met 'Foyer Emmen' meer inhoud aan de plek kunnen geven. De Rabobank wil door deze opgave te stellen haar betrokkenheid met de stad tonen en bijdragen aan een sterk Emmen voor de lange termijn. Hier ontstaat een netwerk dat zich verantwoordelijk voelt voor de toekomst van de stad.

Ook de Plezierrivier de Rotte is zo'n opgave waar, door te zoeken naar de betekenis van de plek, steeds meer mensen geïnspireerd raken, zich verantwoordelijk voelen en aanhaken aan deze opgave waar de stad Rotterdam nu voor staat. Begonnen vanuit een persoonlijke drive vanuit BAM Woningbouw Rotterdam en Concire, is het netwerk van aanhangers inmiddels uitgegroeid met corporaties, deelgemeenten, ondernemers, bewoners en andere Rotterdammers. Op dit moment wordt gewerkt aan een jaarprogramma voor de stichting Plezierrivier de Rotte i.o.Delft en Oostland kennen twee sterke krachten: kennis en ondernemerschap. De bundeling van deze krachten zou tot een bijzondere meerwaarde voor deze regio kunnen leiden. De stad Delft kan meer ondernemerschap gebruiken en het Oostland heeft juist baat bij een extra kennisimpuls. Hiermee kunnen ook opgaven die op een hoger niveau voor meerdere ondernemers spelen worden opgepakt. In opdracht van de Rabobank Zuid-Holland Midden brengt Concire via de vier O's (ontmoeten-ontdekken-ontwikkelen-onderscheiden) kennis en ondernemerschap bij elkaar. Door dit gezamenlijk zoeken naar nieuwe meerwaarde ontstaat een krachtig Oostland dat onlosmakelijk verbonden is met de kennisstad Delft.Stuk voor stuk zijn dit opgaven met een eigen inhoud, maar wat deze opgaven gezamenlijk laten zien is dat er steeds meer aandacht voor waardecreatie op de lange termijn gaat ontstaan. Het besef groeit dat gezamenlijke actie essentieel is. Alleen door individuele projecten te koppelen aan de opgave van de stad kunnen we een stad weer in beweging krijgen. De netwerken worden belangrijker, de nieuwe stadscoalitie leeft!

 Met Concire vlieg ik graag de nieuwe werkelijkheid aan

Column van Joop van der Leeuw
directeur visie en strategieontwikkeling Dura Vermeer divisie Bouw en Vastgoed


We bevinden ons in roerige tijden. Crisis hoeft niet alleen te leiden tot doemdenken, er zijn mensen en bedrijven die de weg kwijtraken, maar er zijn nog wel degelijk aanknopingspunten te vinden die ons richting geven voor de toekomst. We moeten daarvoor alleen op een andere manier gaan kijken, we moeten op een andere manier met elkaar in gesprek. Juist door eens terug te kijken kunnen we patronen zien die houvast geven voor de toekomst. Ook voor de regio Rotterdam waar wij werkzaam zijn.

Deze tijd van neergaande economieën betekent niet dat het overal slecht gaat, er zijn zeker ook opkomende economieën. In ons land zien we deze rond de mainports, de groei in Azië en Zuid-Amerika komt via deze kant ons land binnen en zal zich met golfbewegingen over ons land uitspreiden. Wat dit precies gaat vragen van onze steden is nu nog moeilijk te zeggen. Wel kunnen we stellen dat het anders gaat worden en dat transformaties van gebieden nodig zijn omdat zij andere rollen krijgen. Laten we het voorbeeld van de Rotterdamse haven nemen. In de jaren vijftig stonden hier stukgoedbedrijven en grote olieraffinaderijen die veel arbeid van de stad vroegen. Daarmee was er een heldere economische relatie tussen haven en stad. Vandaag de dag is deze rol veranderd, open overslag zijn nu de belangrijkste economische bewegingen, het profijt voor de stad is daarmee veranderd. De stad zal zich moeten herbezinnen op deze nieuwe positie. Er gaat heel veel geld om in deze logistiek, misschien moet Rotterdam zich profileren als financieel centrum waarin kennis in plaats van kunde de centrale spil is. Deze economische golf komt over een aantal jaren pas weer in de steden aan. Voor nu is de nieuwbouw van grote woningbouwprojecten echt over. We moeten ons bezig gaan houden met de vraag hoe mensen willen wonen, leven en werken als het straks weer beter gaat. Hebben we dan nog wel kantoren nodig?

Op dit moment wordt er veel denkkracht verspild met doemdenken dat puur op de korte termijn is gericht. Er ontbreekt een perspectief op de horizon. De methode van Concire helpt mij om hier verandering in te brengen. Zij blijken elke keer weer in staat om vanuit de kracht van het gebied een profiel neer te leggen wat de waarde van het gebied in een breder verband blootlegt.

Aan de ene kant ontstaat visie waarbinnen dingen niet meer op zichzelf blijven staan maar onderdeel worden van het grotere geheel en aan de andere kant krijgen betrokkenen inzicht in de kansen van een gebied waardoor een energie ontstaat die mensen weer geloof geeft in de toekomst. Met deze insteek is Concire in staat mensen, visie en beelden bij elkaar te brengen. Voor mij waardevol, ik kom zo op andere manieren in gesprek met eigenaren en gebruikers.

Ik noem deze methode ook wel de formule van Concire. Ik mag al langer met deze club werken en zie een doorontwikkeling die het bedrijf heeft gemaakt. Het begon allemaal met de fierte van de plek en positionering op verschillende schaalniveaus. Door dit toe te passen op een regio als Rotterdam en daar mijn visie op de regio aan toe te voegen, versterken we elkaar en zijn we samen in staat gebleken opgaven in de nieuwe werkelijkheid te plaatsen. Concreet betekent dit voor ons als ontwikkelende bouwer dat de aandacht van woningbouw naar commercieel vastgoed verschuift.

De nieuwe werkelijkheid heeft mensen nodig die vanuit plekken kunnen door denken naar het grotere geheel. Zo ontstaan nieuwe strategische netwerken die zich buigen over de transitieopgave van gebieden. Want een ding is zeker, onze gebouwen zullen zich moeten blijven aanpassen aan de veranderende wensen van de gebruikers.

 

Op de koffie bij Concire

Maandelijks ontvangen de conceptionisten van Concire gasten om een inhoudelijk onderwerp aan de kaak te stellen en kennis te delen. Zo zoeken de conceptionisten de dialoog met de vakwereld en krijgen ze inspiratie voor de week die komen gaat.

 

Erna van Holland, eigenaar COB-WEB
Bezield opdrachtgeverschap als succesfactor voor gebiedsontwikkeling, toegelicht vanuit de praktijk van Strijp R.

GertJoost Peek en Robert van Ieperen, kennismanager en eigenaar Fakton.
Denken vanuit de gebiedsexploitatie 3.0. Breng met de gebiedsrekening in beeld wat iedereen wint en verliest in een gebied, koppel budgetten en belangen en er kan meer ambitie waargemaakt worden.

Chrétien Sarton, adviseur bij KplusV
Bij de zoektocht naar richting ontdek je de meerwaarde van de methode 'de Tijdslijn': toekomst voorspellen door te kijken naar heden en verleden.

Ook op de koffie bij Concire?
Mail naar info@concire.nl


klik hier om u af te melden, of wilt u zich juist aanmelden?