Klik hier voor de vorige nieuwsbrief: september ‘10
 

BC Piekstraat kent vliegende start

‘Vakwerf Feijenoord’ is de uitkomst van een inspirerende workshop waar zo’n 50 gebiedsgebruikers en professionals bijeenkwamen...
lees verder >

Concire neemt de afslag bij Breukelen

‘Afslag Breukelen’, op het eerste gezicht niet meer dan een no-nonsens snelweglocatie, maar wie verder durft te kijken ziet...
lees verder >

I Tech You! Ambitieuze missie CSG Calvijn

De opgave om een high tech paviljoen naast de school te bouwen blijkt een schoolvoorbeeld voor het verbinden van kennisontwikkeling met gebiedsontwikkeling...
lees verder >

Noord en Crooswijk sluiten aan bij
initiatief Rotte

De aandacht voor de Rotte groeit, ook vanuit overheidszijde worden nu concrete stappen gezet...
lees verder >

Speeddaten met DLG

Wat is de meerwaarde van een huwelijk tussen ‘rood en groen’?...
lees verder >

De VIS op het droge?

De uitvoering van veel projecten staat in de huidige markt onder druk, met stagnering of herontwikkeling van de plannen tot gevolg...
lees verder >

 

Met de Buitenstad wordt Vlaardingen
wie zij is


De Buitenstad in beweging!
Buitenstad Vlaardingen begint een gezicht te krijgen, samen met de gemeente en corporaties gaan we de Buitenstad verdiepen. We noemen dit laden, we ontdekken de potenties van de Buitenstad. De Buitenstad is geen definitie die iedereen moet kunnen opzeggen, het concept geeft richting, maar biedt juist ook ruimte en inspiratie voor eigen en verdere invulling. Het concept komt voort uit de identiteit van de stad, het DNA. Een identiteit die we pas net hebben ontdekt en verder willen leren kennen, herkennen en ons (bewust) eigen gaan maken. Juist daarom starten we onze verdiepingstocht met het blootleggen van het DNA van de Buitenstad


Hiervoor hebben we Pim van den Berg uitgenodigd die als stratoloog de manier van leven in de stad zichtbaar maakt. Pim staat klaar met 100 beelden, maar eerst zet het orgel in: Aad Zoutendijk brengt een melodieuze vogelzang ten gehore, dit is buitengewoon Vlaardingen.

Het buiten en de stad zijn contrasten. Vlaardingen is geen bakstenenstad, je ademt overal de buitenlucht. Pim bespeurt een ingehouden trots, de sfeer is gemoedelijk, de stad voelt als een dorp. Natuurlijk is de Buitenstad de ruimte van het groen rond de stad, de weidsheid van het water, maar het is ook de beweging, de dynamiek, de flow die de stad meerdere lagen geeft. De stad moet deze verhalen vertellen, want bovenal gaat het om de mens die in de Buitenstad wil wonen. Wie is dat nu en wat vindt hij hier? De kracht van de rust en de authenticiteit van mensen zijn waarden die naar de toekomst toe belangrijker worden. Hier liggen kansen voor de Buitenstad. Stad presenteer je aan het water, keer je naar het groen en geef kwaliteit van leven. Draag uit wat je te bieden hebt; Buitenstad word wie je bent!

Proef de Buitenstad
Naast het ontdekken, gaat het ook om het toe-eigenen. Waar ligt de waarde van de Buitenstad en hoe kan het maximale bereikt worden? Ook de Vlaardinger als ondernemer draagt bij aan de bloei van de Buitenstad. Voor de provincie Zuid-Holland en Transforum ging Concire in gesprek met ondernemers die met hun producten waarde toevoegen aan de Buitenstad.

De biologische melkveehouder Jeroen van der Kooij levert melk voor een gezonde voeding, maar ook zijn koeien in de weide dragen bij aan de belevingswaarde van het landschap. De boerderijwinkel Bes Lekker en het Aeolus molenwinkeltje brengen het buiten letterlijk de stad in, stad en land ontmoeten elkaar in de Buitenstad. Nu is het allemaal nog kleinschalig, maar door verbindingen te leggen met bestaande krachten als het Deltahotel en de weekmarkt kunnen we meer kracht genereren en wordt de Buitenstad beter zichtbaar en beleefbaar en krijgt hij economische waarde.

Buitenstad biedt kwaliteit van leven
Uiteindelijk gaat het om het inzetten: de Buitenstad landt in een concreet project. Voor de corporaties de Samenwerking en Waterweg Wonen onderzocht Concire de mogelijkheden van de Buitenstad bij de opgave Cronjéstraat, gelegen net buiten het kernwinkelgebied van Vlaardingen. De marktplaats van de Buitenstad geeft in de basiswoonopgave een extra dimensie.
Wonen op de marktplaats staat voor de waarden delen, lenen en krijgen. Er is ruimte voor ontmoeten, ondernemerschap wordt gestimuleerd en het is op deze plek zelfs mogelijk om het buiten in de stad te halen, zowel fysiek als programmatisch. In de Buitenstad wonen geeft kwaliteit van leven.

Met al deze opdrachten werkt Concire aan verschillende lagen van de Buitenstad, zowel op het hogere schaalniveau van de stad als geheel als van onderop waar we individuele krachten als bron nemen. Uiteindelijk gaat het om het vinden van de motortjes waarmee we de Buitenstad in ontwikkeling kunnen brengen, de waardecreatie tot stand komt en de Buitenstad wordt wie zij is. De Buitenstad is in beweging!

Zie voor meer informatie over Pim van den Berg: www.perspectives.nl en Proef de Buitenstad.

printversie >

 

   


MEERWAARDE VANUIT HET BEST BEWAARDE GEHEIM VAN LEIDEN
COLUMN Remko Jansen

“De meest vooruitstrevende coöperatie van Nederland, dat is onze ambitie”, vertelt Remko Jansen, directeur bedrijven van Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Als stadsbank willen wij waarde creëren in de stad. Om dit goed te kunnen doen hebben wij door Concire de sociaal-economische situatie van de stad in beeld laten brengen. Zij kwamen met ‘het best bewaarde geheim van Leiden’ dat in samenwerking met een aantal strategische partners is opgesteld. Zo hadden wij een mooi vertrekpunt dat door betrokkenheid is ontstaan en daarom op een breed stedelijk draagvlak kan rekenen. Concire heeft door haar talent als volwaardig gesprekpartner een stadsbrede coalitie rond de kernwaarden van Leiden bijeengebracht.

Het geheim: de RING
Wat is nu dat best bewaarde geheim van Leiden? Leiden is vol, daardoor is de stad op slot gegaan en de dynamiek verdwenen. Door de ring rond de binnenstad als schuifruimte in te zetten, ontstaat in de binnenstad ruimte voor nieuwe stedelijke milieus die de stad en haar omgeving als geheel versterken. Zo beschikt Leiden over de tweede authentieke binnenstad van Nederland, maar geeft het de stad niet de waarde die het Amsterdam wel geeft. De massale studentenbewoning van de grachtenpanden leidt tot verpaupering en een verarming van de binnenstad. Dit zijn opgaven die boven het projectniveau uitstijgen en op stedelijk niveau opgelost moeten worden. De Ring van Leiden biedt aanknopingspunten om deze dialoog stadsbreed te voeren.

Wij worden hiermee nu als maatschappelijk partner gezien en gevraagd om in stadsbrede discussies plaats te nemen. We ontvangen uitnodigingen van nieuwe gesprekspartners vanwege onze creativiteit en krijgen zo toegang tot nieuwe netwerken. De ring van Leiden werkt voor ons als een sleutel voor de stad.

In dialoog met de stad
We staan nu voor een volgende fase, het is tijd om terug te geven. Concire heeft voor ons de fundamenten van een platform gecreëerd van waaruit we nu een stadsbrede dialoog gaan inzetten. Wij zullen als Rabobank daarin een verbindende en inspirerende rol vervullen.

Zet in op coöperatieve waarde
Het denken in financiële waarde heeft plaatsgemaakt voor het denken in coöperatieve waarde. Deze waarde is voor de lange termijn veel groter, doet meer recht aan onze ledenstructuur en heeft onze eigen organisatie een impuls gegeven. We hebben zojuist iemand aangenomen om vanuit een actieve houding de gesprekken met de stad te voeren en het platform voor te bereiden. Het blijkt te werken: als het de stad goed gaat, gaat het ons ook goed!”

Remko Jansen, directeur bedrijven Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, R.Jansen@leiden.rabobank.nl

printversie >

 
 

 


Op de koffie bij Concire

Maandelijks ontvangen de conceptionisten van Concire gasten om een inhoudelijk onderwerp aan de kaak te stellen en kennis te delen. Zo zoeken de conceptionisten de dialoog met de vakwereld en krijgen ze inspiratie voor de week die komen gaat.

 

 

Carel Boers,
directeur EGGM BV

“In de gebiedsontwikkeling zien we een verschuiving van waarden: mensen die denken en handelen vanuit macht en prijs maken plaats voor mensen die denken en handelen vanuit waarde en gezag.”

Olof van de Wal,
directeur KEI

“In de nieuwe werkelijkheid gaat ontwikkelend beheren een rol spelen, onder invloed van de factor tijd zoeken we de continuïteit van vernieuwing.”

    Karel van Berk,
directeur projectbureau Nieuw Crooswijk

“Oude bewoners zetten oorspronkelijke waarden van Crooswijk op het netvlies van de nieuwe bewoners.”

Jeanne van Heeswijk,
kunstenaar, eigenaar van Jeanneworks
:
“Gebiedsprogramma’s moet je oprollen in plaats van uitrollen’, pak beet wat er is, het gaat om voeden, prikkelen en boetseren zodat er een voedingsbodem ontstaat voor een nieuw leven.”


Ook op de koffie bij Concire?
Mail naar avandoorn@concire.nl


 

   klik hier om u af te melden, of wilt u zich juist aanmelden?