Terug naar nieuwsbrief

Naar Concire website

 

BC Piekstraat kent vliegende start

‘Vakwerf Feijenoord’ is de uitkomst van een inspirerende workshop waar zo’n 50 gebiedsgebruikers en professionals bijeenkwamen om nieuwe programmaconcepten te bedenken die de werkgelegenheid op Feijenoord versterken. Concire werkt in opdracht van IkZitopZuid aan deze businesscases waarin de verbinding tussen de regionale en de wijkeconomie centraal staat. Een van de belangrijkste speerpunten is techniek. Techniek staat niet meer op het netvlies van jongeren, terwijl juist hierin veel werkgelegenheid is te vinden. Binnen de businesscase Piekstraat is een gebiedscoöperatie aan het ontstaan die het bedrijfsleven uitnodigt om actief en zichtbaar in de wijk te worden door ondernemerschap te tonen. Het betreft een verzameling van technisch georiënteerde bedrijven zoals de Stijlgroep, KCAP en New Industry Development.

Met het concept Vakwerf Feijenoord zoeken we naar concrete mogelijkheden om technisch vakmanschap te verweven met de leefstijl van jongeren. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het bedenken en maken als het verkopen en presenteren. Een inspirerend voorbeeld uit Amerika laat een skatefabriek zien waar jongeren eigen skatebords bedenken, produceren en verkopen. Zo komen zij op een andere manier in aanraking met vakmanschap en ondernemerschap. Een concept dat wellicht ook in de Piekstraat kan landen.

De businesscase sluit goed aan bij het rapport “Kwaliteitssprong Zuid – ontwikkeling vanuit kracht” van de commissie Deetman-Mans dat 16 februari 2011 is uitgekomen. Zij pleiten voor een aanpak waar niet alleen op de fysieke structuur wordt ingezet, maar waar vooral in sociale en economische maatregelen wordt geďnvesteerd, zoals het inzetten op talentontwikkeling en het stimuleren van bedrijvigheid. De businesscases van IkZitopZuid worden expliciet in het onderzoek genoemd. Click hier voor het rapport.

I Tech You!