Terug naar nieuwsbrief

Naar Concire website

 

Noord en Crooswijk sluiten aan bij initiatief Rotte

De VIS op het droge?

De aandacht voor de Rotte groeit, ook vanuit overheidszijde worden nu concrete stappen gezet. Het college en de deelgemeenten Kralingen-Crooswijk en Noord kijken gezamenlijk naar een uitvoeringsstrategie voor programmering van de Rotte. Hiermee versterkt het private initiatief van BAM en Concire aan draagkracht. Nieuwsgierig geworden tot wat voor moois dat leidt langs de Rotte?

De Rotte is plezier: ontspannen fietsen vanuit de stad naar buiten, skaten op de paden tussen de weilanden en zeilen op de Rottemeren. De Rotte is de verbinding tussen stad en land. Een verbinding die steeds meer vorm krijgt nu de fietspaden er komen en straks nog meer wanneer de verbinding met het Bentwoud er komt. Dan hebben we het over het grootste groengebied van de regio!

Maar in de stad is de Rotte er ook: kleinschalig, groen, zacht, intiem, menselijke maat, sereen, leefbaar en ingetogen. Gaat dit over Rotterdam? Jazeker, de Rotte biedt de stad kansen om deze ontspannen kant van de stad meer te ontwikkelen. Er gebeurt al best veel, variërend van terrasjes aan het water bij het Noordplein, ‘Outdoor in the City’ - activiteiten bij het sportcentrum Schuttersveld, tot de oase van rust die de parkachtige begraafplaats biedt.

De initiatiefnemers van de Rotte willen het vrolijke karakter van de Rotte versterken en de zachte kant van Rotterdam tonen om zo meer waarde aan de Rotte, maar ook aan de stad als geheel te geven. In verschillende workshops en ateliers zetten we de zoektocht naar het verhaal van de Rotte de komende tijd voort, samen met bewoners en ondernemers. Om vervolgens vanuit dat verhaal aandacht en betekenis aan de Rotte te geven. De Rotte, die tenslotte aan Rotterdam haar naam heeft gegeven.