Terug naar de nieuwsbrief

 

Naar CONCIRE website

 

Het laatste stukje vrij Amsterdam komt vrij!In opdracht van het RVOB en de gemeente Amsterdam legt Concire vanuit de fierte van de plek de potentie van dit zeer bijzondere stuk binnenstad bloot.
Deze plek heeft vanuit zijn mariniersverleden altijd betekenis gehad voor Holland. Nu ligt er een kans voor de stad met haar internationale ambities. Amsterdam moet weer gaan verrassen. Die potentie heeft het met MEA. Daarvoor is richting, ambitie en leiderschap nodig en een transformatieproces welke waardeontwikkeling in de tijd mogelijk maakt. Het gebiedsconcept geeft als bestemming richting aan dit transformatieproces, maar ook de reis zelf en de reisgenoten vormen een belangrijk deel van de opgave.

Concire doet dit met en voor de stad, dat is gebiedsontwikkeling 3.0. Concire heeft Fakton gevraagd om samen in de komende maanden in een open planproces richting te geven aan deze opgave. Welke richting het gaat worden ligt nu nog open. E3n ding is al wel duidelijk: Er komt een Hollandse grootmeester op de markt!

Lees meer