Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? U kunt hem hier online bekijken.

Klik hier voor de vorige nieuwsbrief
 

Het laatste stukje vrij Amsterdam komt vrij!Over het Marine Etablissement Amsterdam en hoe we vier eeuwen besloten maritieme historie transformeren naar...
lees verder >

 

Concire plukt bloemen bij Weleda voor Zoetermeer

In Zoetermeer werkt Weleda aan het meest duurzame product van Nederland...
lees verder >

Gebieds- concepten in de zorgsector krijgen vervolg

Zorginstelling Philadelphia werkt aan een belevingskaart voor haar klanten.
lees verder >

Concire introduceert conceptdenken in de concurrentie- gerichte dialoog

In de tijd van veranderingen in ons vak zullen ook juridische instrumenten moeten volgen...
lees verder >

Wordt de VIS goed betaald?

Op zoek naar haalbaarheid tekenen eigenaren en ondernemers in de vis een overeenkomst...
lees verder >

Concire zelf op zoek naar waardecreatie in de toekomst'Concire, dé gids in de stedelijke jungle'

Je wordt 10 jaar, wat doe je dan? Een feestje vieren? Of een stiltemoment, een moment van bezinning. Concire kiest voor het laatste. We vieren door hard aan het werk te gaan. We ontvangen een kleine groep beroepsvrienden en gaan in dialoog met elkaar over onze waarden, ons vak en de wereld om ons heen. Met Chretien Sarton als host voeren we een inspirerende discussie en komen we tot een verrijking van onze voedingsbodem.

Via meegebrachte symbolen raken we in gesprek. We duiden onze kernwaarden: brede blik, kwaliteit, integer, inhoud, verbinden, energie creëren, open mind, sterk conceptueel vermogen, scherp stellen en geven zo richting aan onze kracht. Concire heeft de juiste instrumenten om de potentie van gebieden bloot te leggen. Daarmee heeft Concire het vermogen om gebieden concurrerend te krijgen. Een grote waarde en een waarde die in deze veranderende tijd van onschatbare waarde is.

We maken een uitstapje, kunnen we deze waarde inzetten om meer waarde te maken? Hoe verassend, we blijken niet alleen conceptmakers die kunnen verbinden en samenbrengen, maar zijn in potentie ook stedelijke softwareontwikkelaars, bewonersconsulenten, stadsdocenten, coaches, gidsen, gemeentelijke afdelingen, stadscaféhouders, wijkvereniging en chauffeur van de stadsbus. We voelen ons thuis in de stad en zetten de stad in als lerende leefomgeving.

De grootste waarde voor Concire is dat zij al 10 jaar in concepten denkt. Daar is veel kennis bij opgedaan. We kunnen met recht zeggen dat we weten hoe we een goed gebiedsconcept moeten ontwikkelen. Maar de opgedane ervaring in de afgelopen 10 jaar leert ons ook wat de werking is van een concept. En juist daar blijkt nieuwe waarde te liggen. Concepten leggen potentiële waarden bloot, partijen kunnen op basis hiervan hun inzet bepalen en weten daarmee wat ze aan elkaar hebben. Zo komen gebieden in beweging, niet in de procesmatige zin, maar doordat mensen vanuit eigen krachten in gebieden gaan investeren. Een waarde die juist in deze tijd van onschatbare waarde blijkt. Het advies aan ons luidt dan ook: Concire laat jullie bescheidenheid eens varen en draag helder uit welke waarde jullie toevoegen.

Zijn we er nu uit? Nee, zeggen we nadrukkelijk, dit was een start. We weten wie we zijn en wat we kunnen, nu is het zaak de blik veel meer naar buiten te richten. Wij gaan de tweede helft van ons feestjaar letterlijk in gesprek met de wereld om ons heen. Om te leren, om feeling te houden en om te vernieuwen. Want ja de drive van Concire blijft: wij willen voorop lopen, wij willen gids zijn in de stedelijke jungle!

Manish Dixit, Pieter Kuster, Joop van der Leeuw, Jan Metz, Marc Mosmans, Ruud Reutelingsperger, Chretien Sarton en Pieter Wetselaar bedankt voor jullie bevlogenheid. Die frisse blik van buiten is zo waardevol, ze helpt ons te focussen en bij de les te blijven.

 Concire en de 'fierte van een concept'

Concire bestaat 10 jaar. Het bedrijf werd opgericht vanuit het idee dat in ons land gebieden zijn die zullen worden getransformeerd. En dat die transformatie niet vanzelf tot stand komt. Al helemaal niet zonder sturing. De directie van Concire was zich er sterk van bewust dat voor zo'n transformatie mensen actief moeten zijn.

Mensen die achterliggende organisaties aan zich weten te binden. Mensen die in het vaak langlopende en moeizame transformatieproces behoefte hebben aan de 'stip op de horizon'. Aan een inspirerend en uitdagend gebiedsconcept. Een concept dat gebruik maakt van de typische kenmerken van een gebied, rekening houdt met de emoties die aan een gebied zijn verbonden. Een concept dat een gebied in de nieuwe tijd perspectief geeft en dat het gebied tot waarde brengt.

Er is de afgelopen 10 jaar bij de spelers in de vastgoedwereld heel wat veranderd. Ontwikkelaars zijn lang niet altijd meer de partijen die tekorten in de markt invullen. Banken zijn als kredietverschaffers voor projecten en eindfinanciers van vastgoed niet meer de drijvende kracht achter de transformatieprocessen. De overheid beschikt met haar zeggenschap over de grond (posities) niet meer per definitie over sturingsmacht die is ingegeven door schaarste. Duurzaamheid is al lang geen modewoord meer, wij allen zijn ons bewust van de rol van gebieden en de noodzaak van zorgvuldig beheer daarvan.

Er is veel veranderd maar gebleven zijn de gebieden. Gebieden die wachten op transformatie. Meer dan ooit is die transformatie een proces van samenwerking geworden. Meer dan ooit hebben partijen elkaar daarbij nodig.

Concire is in de afgelopen 10 jaar haar idealen steeds trouw gebleven.

Het bedrijf heeft er in de achterliggende roerige tijden een uitdaging in weten te zien het vak van conceptontwikkeling tot een professie maken. Daarbij is gebleken dat het ontwikkelen van het gebiedsconcept in samenwerking met belanghebbenden de veilige omgeving biedt die nodig is om tot transacties te komen. Het gebiedsconcept als 'marktplaats voor transacties' tussen betrokken partijen - zoals overheden en grondeigenaren- heeft aan Concire een geheel nieuwe dynamiek gegeven. Waar het in de toekomst zal gaan om samenwerking is deze vorm van conceptontwikkeling daarmee een machtig instrument geworden.

Ik wens de jarige daarmee geluk en spreek het vertrouwen uit in een gezonde toekomst van 'de fierte van het concept'.

Houten, 21 juni 2012

Pieter Wetselaar is lid van de Raad van Advies van Concire

klik hier om u af te melden, of wilt u zich juist aanmelden?