Terug naar de nieuwsbrief

 

Naar CONCIRE website

 

Concire introduceert conceptdenken in de concurrentiegerichte dialoogDe gemeente Rotterdam speelt daar goed op in met haar concurrentiegerichte dialoog bij de grote gebiedsopgave van 'Hart van Zuid'. Concire werkt in opdracht van één van de consortia aan deze opgave. De concurrentiegerichte dialoog vraagt om een blik die veel verder gaat dan de gebruikelijke fysieke opgave. Er wordt sterk ingezet op sociaal en economisch programma. Het geheel is er op gericht om in gesprek te gaan met elkaar om zo het beste uit de verschillende partijen te halen. Concire werkt op verschillende plekken aan deze concurrentiegerichte dialogen en zet met gebiedsconcepten de mogelijkheden voor waardecreatie op het netvlies.