Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Nabuurschapskracht in Emmen

Emmen

Het Dierenpark Emmen verlaat hartje stad voor de rand van het centrum. Hierdoor staat niet alleen de dierentuin Emmen, maar ook de stad Emmen, voor een nieuwe ruimtelijke en economische opgave. In het project Atalanta zet de gemeente haar ambitie neer, met name voor bezoekers van buiten. Maar Emmen heeft meer. Naast leisure zijn onderwijs, economie, zorg en de sterk aanwezige Emmense nabuurschapskracht kansen, die moeten worden ingezet om Emmen als geheel toekomstgericht te houden, ook voor de volgende generaties.

Voor een locatie direct aan het centrum, de Girafzone genoemd, bezien we de opgave voor Emmen als geheel. In opdracht van Dura Vermeer Hengelo BV werkt CONCIRE met een coalitie van partijen aan een gebiedsontwikkeling voor deze plek die bijdraagt aan een betere en sterkere stad.