Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Het Hart van MOOK voor de bewoners

Mook

CONCIRE is samen met bewoners op zoek naar het Hart van Mook. Eenvoudige vragen als ‘Als Mookenaar ben ik trots op …’ en ‘Wat wilt u dichterbij huis?’ vormden de leidraad voor een bewoners-atelier in het Limburgse dorp.

Dit leverde veel informatie op over plekken in de gemeente, die ruimtelijk en sociaal belangrijk zijn voor de gemeenschap.

Het Limburgse Mook, in de kop van de provincie, ligt net onder Nijmegen. Het dorp is landschappelijk prachtig gesitueerd tussen de Maas en de Mookerheide. Fietsers en wandelaars verkennen de omgeving dan ook volop. Recreatie en toerisme floreren rondom de Mookerplas, met onder meer restaurants, een jachthaven en een camping. Het centrum van Mook is beduidend minder aantrekkelijk, het vormt bovendien onvoldoende een afspiegeling van de rijkdom van de omgeving. De gemeente heeft CONCIRE gevraagd een ontwikkelingsplan op te stellen voor het hart van Mook.

Een hart van Mook maak je in de eerste plaats voor de bewoners. Een belangrijk begin was dan ook een bewonersatelier. “Wat betekent het Hart van Mook voor u?”, met die oproep op een ansichtkaart, huis-aan-huis verspreid, zijn bewoners uitgenodigd. Op een warme zomeravond is in het gemeenschapshuis 't Môks Café samen met ruim 50 bewoners gewerkt aan de schatkaart van Mook.Schatkaart van Mook

Tijdens de avond werden bewoners niet alleen toegesproken, aan de hand van een kaart van Mook benoemde iedere groep direct de belangrijkste kwaliteiten. Er was tamelijk veel eensgezindheid, zowel over dingen die beter kunnen als over de kernkwaliteiten. Met kop en schouders sprong de Maas erbovenuit. De ligging aan de rivier is een kans die veel beter kan worden benut. De relatie van het dorp met de Maas moet ruimtelijk worden versterkt en programmatisch van betekenis worden. Hoe dat vorm gaat krijgen, dat wordt de komende tijd bekeken vanuit meerdere toekomstperspectieven.