Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Samenwerken
aan het verhaal
van de Rotte

De Rotte

De Rotte, een trajectontwikkeling

De Rotte is historisch van grote betekenis voor Rotterdam en haar omgeving, maar wat is die betekenis nu? En wat kan de toekomstige waarde van de Rotte zijn?

CONCIRE bracht, samen met BAM Woningbouw Rotterdam, uiteenlopende mensen bijeen om samen op zoek te gaan naar het verhaal van de Rotte. De Rotte is historisch van grote betekenis voor Rotterdam en haar omgeving, maar wat is die betekenis nu? En wat kan de toekomstige waarde van de Rotte zijn?

Er gebeurt veel op dit moment, langs de Rotte zijn verschillende initiatieven, zowel project- als gebiedsontwikkelingen. Ze dragen bij aan de waardestijging van specifieke plekken aan de Rotte, maar niet per definitie aan de Rotte als totaal. Daarom gaat het hier niet om project- of gebiedsontwikkeling, maar wordt ingezet op een trajectontwikkeling. Eén die betekenis geeft aan de Rotte als geheel en daarmee de waarde van de hele rivier en het gebied daaromheen doet stijgen.

De Nieuwe Maas is economisch gezien de belangrijkste drager van de stad. Al jaren wordt met succes geïnvesteerd om de stad haar gezicht aan het water terug te geven. Rotterdam positioneert zich ook aan de hand van deze kracht als internationale stad aan het water. Dit gaat vanzelfsprekend over de Nieuwe Maas. Maar hoe staat het met die andere rivier, die rivier waar de stad haar bestaan aan te danken heeft: De Rotte? Rondom de dam in de Rotte begon de stad te leven.

Samen zoeken naar de betekenis van de Rotte. Dat was de opgave die wij onszelf stelden bij de eerste workshop ‘De fierte van de Rotte’. Met een aantal mensen die zich vanuit hun vak inzetten voor de Rotte, maar vaak ook persoonlijk passie voor de Rotte hebben. Alleen al het samenkomen bleek waardevol: mensen die allemaal met hart en ziel werken aan delen van de Rotte, maar elkaar echter nooit eerder ontmoetten voor de Rotte als geheel. Uit verschillende statements van de deelnemers werd de waarde van de Rotte duidelijk. De waarden die los van elkaar zichtbaar waren, zijn goed te benoemen. Ze bieden belangrijke aanknopingspunten om het verhaal, dat betekenis geeft aan de gehele Rotte, boven water te krijgen.


Kernwaarden van de Rotte

De komende maanden richten BAM Woningbouw Rotterdam en CONCIRE zich samen met belangrijke stakeholders* op het deel Rotte-Noord (tussen de Noorderbrug en Kunst & Kitsch aan de Rotte) als belangrijkste schakel tussen stad en land. We werken samen verder aan het verhaal van de Rotte: Wat is de Rotte straks? Of hoe ziet de sterk gepositioneerde Rotte er straks uit? En, op welke manier kan een netwerk van partijen bijdragen aan de (traject)ontwikkeling van de Rotte?

*O.a. Com·wonen, PWS, deelgemeente Noord, deelgemeente Kralingen-Crooswijk, Recreatieschap Rottemeren, Hoogheemraadschap Schieland-Krimpenerwaard, dS+V, Stadsregio Rotterdam, Rotabs Style Center.