Terug naar nieuwsbrief

Naar CONCIRE website

 

Sociale strategie Stadshavens Rotterdam

Stadshaven

CONCIRE heeft samen met WSA Stedelijke Ontwikkeling een sociale strategie ontwikkeld voor Stadshavens Rotterdam, een ontwikkellocatie van maar liefst 1.600 ha.

Doel was het betrekken van omliggende wijken bij de fysieke en economische ontwikkeling die het gebied in de komende decennia doormaakt.

Stadshavens en het GMT (Gemeenschappelijk Management Team) Sociaal van de gemeente Rotterdam hebben aan CONCIRE en WSA gevraagd een interdisciplinair proces te organiseren, resulterend in een ambitieuze en breed gedragen sociale strategie die de ontwikkeling van Stadshavens verbindt met de sociale opgave voor Rotterdam.

Stadshavens is tot nu toe een proces geweest, waarin de hardware centraal heeft gestaan. Daarom is Stadshavens nu vooral een begrip voor een betrekkelijk kleine kring van belanghebbenden en experts. Het leeft nog niet onder de ‘gewone burger’. De betrokkenheid van deze burger is echter voorwaarde voor het functioneren van een sociale strategie. Stadshavens moet iets worden waar men bij wil horen, een aantrekkingskracht heeft op nieuwe bewoners en ondernemers. Dat is van belang voor het gebied en de omliggende wijken.

In onze visie is Stadshavens een omgeving die moet worden gecreëerd door volggroepen, die zich in de ontwikkeling van Stadshavens herkennen en eropaf komen. Door middel van een aantal interactieve sessies zijn de kernwaarden van Stadshavens benoemd. Pioniers, trendvolgers en trendsetters trekken in verschillende fasen van de ontwikkeling verschillende volggroepen aan die behoefte hebben aan een specifiek pakket aan sociale voorzieningen: de sociale infrastructuur.

CONCIRE en WSA hebben een aanzet gemaakt voor deze sociale infrastructuur en een viertal sleutelprojecten benoemd. Aan de hand hiervan kan meteen een start worden gemaakt met het aantrekken van volggroepen rondom thema’s als vrije tijd, werk en scholing, zorg en welzijn en maatschappelijke participatie.

De komende periode wordt de sociale strategie verwerkt in de structuurvisie van Stadshavens en zullen wij u op de hoogte houden. Meer informatie over Stadshavens is te vinden op:

www.stadshavensrotterdam.nl